Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul
info@degersmmm.com
+90 216 372 63 48

Teknopark Mali Müşavir

Ülkemizde 80’li yılların başında, teknoloji geliştirme bölgeleri kurma düşüncesi gündeme
gelmesi ile birlikte bu bölgeleri kurma çalışmaları da hemen başlamıştır. 90’lı yıllarda ise bu
çalışmaların neticesi olarak KOSGEB ve üniversiteler iş birliği yapmıştır. Bu işbirliği sonucunda ilk teknoloji geliştirme bölgelerinin ilk adımları olan TEKMER’ler yani Teknoloji Merkezleri kurulmaya başlanmıştır. Bu merkezlerle alakalı yasal çerçeveyi oluşturan yasa ise 2001 yılında kabul edilmiştir. 4691 saylı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile teknoloji merkezlerinin yasal zemini yapılandırılmıştır. Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak ilan edilen bölge sayısı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Temmuz 2021 verilerine göre 88’dir. Bunlardan 73 tanesi aktif olarak faaliyetlerine devam ederken 15 tanesinin de alt yapı çalışmaları sürmektedir. Teknoloji merkezlerinden yer alan firmalar ülkemizde olduğu kadar uluslararası alanda da faaliyet göstererek yüksek cirolar elde etmektedirler.
Teknoloji merkezlerindeki faaliyetleri ve girişimleri desteklemek amacı ile devlet bu bölgelerdeki girişim ve projelere bazı istisnalar sağlayarak hizmetlerini/ürünlerini desteklemektedir.

Teknopark Teşvik İçerikleri Nelerdir

Teknoparkları kapsayan 4691 sayılı kanun kapsamında yer alan teşviklerden yararlanmak için en önemli unsur girişimin, firmanın ya da şubenin teknoloji geliştirme bölgelerinde yer almasıdır. Bunun için de başvuru yapılan bölgenin Teknokent Yönetici Şirketi tarafından kabul edilmeniz gerekir. Kabul şartları arasında faaliyetlerinizin tasarım, yazılım ve Ar-Ge çerçevesinde olması aranır. Bu çerçevede projelerinizin olmasının yanı sıra bu projeleri hayata geçirmek için de tasarım, yazı Ar-Ge personeli istihdam etmeniz gerekir.

Teknopark teşviklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz;
Kurumlar vergisi istinası: Teknoparklarda faaliyet gösteren firmaların bu bölgelerdeki Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinden elde etmiş oldukları kazançlar 31.12.20283 tarihine kadar hem gelir hem de kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Aynı firmaların bölge dışında gerçekleştirdikleri yazılım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançları ise bu istisnadan yararlanamaz.

Gelir vergisi ve ücretlerde damga vergisi istinası: 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında bölgede çalışan araştırmacılar, yazılımcılar, Ar-Ge ve destek personelleri bu görevleri ile ilgili ücretlerindeki her türlü vergiden 31.12.2028 tarihine kadar müstesna tutulacağı bu kanun ile hükme bağlanmıştır.

Sigorta primi desteği: 4691 sayılı kanunda sigorta primleri ile ilgili bir hüküm bulunmaz. Ancak 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Teknokentler bünyesinde faaliyetleri sürdüren firmaların Ar-Ge ve yazılım personellerinin ücretlerine yönelik sigorta primlerinin işveren hissesine yönelik düzenlemeler yer alır. Yani 4691 sayılı kanun kapsamında ücretleri gelir vergisinden müstesna tutulan personelin ilgili çalışmaları karşılığındaki ücretleri üzerinden hesaplanmış olan sigorta primlerin işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından karşılanır. KDV istisnası: 4691 sayılı kanunda KDV istinası ile bir hüküm yoktur. Ancak KDV istisnası Katma Değer Vergisi Kanun kapsamındaki geçici 20.madde de düzenlenmiştir. 4691 sayılı kanuna göre Teknoparklarda faaliyet gösteren firmaların kazançlarının gelir/kurumlar vergisinden istisna olduğu süreler içerisinde, bu bölgede ürettikleri ve veri yönetimi, sistem yönetimi, iş uygulamalarının yanı sıra sektörel, internet, mobil veya askeri komuta kontrol uygulaması yazılımları çerçevesinde olan teslim de KDV’den müstesna
tutulmuştur.

Gümrük vergisi istisnası: Ar-Ge, tasarım, yenilik ile ilgili projelere yönelik yapılan araştırmalarda kullanılmak için ithal edilen eşyalar, gümrük vergisinin yanı sıra her türlü fondan da müstesnadır. Ayrıca bu kapsamda gerçekleştirilen düzenlemeler için yapılan işlemlerin damga vergileri, harçları ve kağıtları da aynı şekilde müstesna tutulmuştur. Ek destekler: Matematik, fizik, biyoloji gibi temel bilimler alanında en az lisans derecesi olan Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge girişimlerine de bu personellerine ödedikleri aylık ücretin her biri için ödenek verilmektedir. O yıl uygulanan asgari ücretin aylık bürüt tutarı
kadar ki kısmı iki yıl süre ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Değer SMMM Teknopark Danışmanlık Hizmetleri Kapsamımız

Değer SMMM olarak alanında uzman ve deneyimli ekiplerimiz ile ülkemizdeki Teknoparklardaki edinmiş olduğumuz tecrübeyi hizmetinize sunuyoruz. Bu hizmetlerimiz kapsamında ihtiyacınız olan her konuda çözüm odaklı yaklaşımlarımızla sürdürülebilir hizmet anlayışımızdan yararlanabilirsiniz. Maksimum fayda sağlayabileceğiniz mali yapıları geliştirmeniz konusunda hizmetlerimizi inceleyebilir, uzman ekiplerimizden destek alabilirsiniz.

Teknopark danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında;

– Teknopark yatırımına yönelik mali ve teknik uygunluk – fayda analizi yapılması,
– Teknopark mali ve vergi açısından danışmanlık hizmetleri,
– Teknopark özelinde finansal ve teşvik raporlamalarının yapılması,
– Projelerinizin mali alt yapılarının düzenlenmesi ve hazırlanması,
– Teknokent Yönetici Şirket prosedürlerinin yönetilmesi, teknik mevzuat danışmanlığı
yapılması,
– Teknoparklarda yeni şirket ya da şube kurulmasına yönelik sektörünüze özel doğru
yapının kurgulanması,
– Proje kapsamında yer alan personelin teknik ve mali süreçlerinin mevzuata göre
yönetilmesi, bordrolarının hazırlanması ve teşviklerinin uygun şekilde kullandırılması,
– Teknopark mevzuatına uygun şekilde muhasebe kayıtlarının tutulması,
– Teknopark Yönetici Şirket yanı sıra resmi kurumlar ile olan zorunlu bildirim ve
raporlamalara destek verilmesi,
– Projelerin sözleşme, faturalandırma gibi süreçlerinde danışmanlık verilmesi,
– Teknoparklar arası geçişlerde hem teknik hem de mali alt yapıların kurulması,
şeklindedir.

Diğer Hizmetlerimiz

Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Rutin muhasebe hizmetlerini danışmanlık hizmetlerimiz ile bir arada sunarak, katma değeri yüksek sonuçlar hedefliyoruz.

İnsan Kaynakları ve Bordrolama

Bordolama, SGK Teşvikleri, Muhasebe Uzmanı yerleştirme ve çeşitli pek çok insan kaynakları hizmeti sunuyoruz.

Danışmanlık

Teknoparklar, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Teşvikler ve çeşitli pek çok konuda vergi ve sosyal güvenlik danışmanlıkları sağlıyoruz..

Denetim ve Güvence

Due-diligence raporlamaları ve özel amaçlı denetimler ile güven ortamı yaratmaya destek oluyoruz.

Eğitim

Oluşturduğumuz bilgi birikimini aktarmak için, şirket ortakları ya da personellerine yönelik farklı içeriklerde eğitimler düzenliyoruz.