Skip to content Skip to footer

Stopaj ve KDV Oranlarındaki İndirim Tarihi Uzatıldı

30.07.2021 tarihli 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile birlikte daha önce 31.07.2021’de
son bulacak olan İşyeri Kiralarında uygulanan indirimli gelir ve kurumlar vergisi stopaj oranlarının,
bazı mal ve hizmetlerde uygulanan indirimli KDV oranlarının ve bunlar ile birlikte 01.08.2021
tarihinden itibaren yeni açılan veyahut yenilenen TL mevduatlarına ve katılım bankası hesaplarına
indirimli stopaj oranı uygulamaları 30.09.2021 tarihine uzatılmıştır. Beraberinde; bankaların ihraç
ettiği tahvil ve bono gibi varlıklardan elde edilen gelirler, fon sahiplerinin bu bankalar olduğu varlık
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler, yatırım fonlarından
kazanılan gelirler indirimli ve ‘0’ oranlı stopaj uygulamasından faydalanma imkânı 01.08.2021
tarihinden itibaren bahsi geçen varlıklara uygulanmak üzere 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Uzatılan bu karar neticesinde;
1)  30.9.2021 tarihine kadar Stopaj Oranı %20’den %10’a indirilen kira ödemeleri;
– GVK 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler,
– Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkuller için yapılan kira ödemeleri,
– Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik
statüsü bulunmayan gayrimenkuller için yapılan kira ödemeleri,
– Kooperatiflere ait taşınmazlara yapılan kira ödemeleri.
Kararın yukarıda belirtilen hükümleri, 01.07.2021 tarihi ile 30.09.2021 tarihleri arasında bulunan
döneme ilişkin yapılan ödemelere uygulanmak üzere 01.07.2021 tarihiyle yürürlüğe girmiştir.
2) TL mevduat ve katılım hesabı kar paylarına 30.9.2021 tarihine kadar devam edilecek olan kesinti
oranları aşağıdaki gibidir;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında;
i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

3) 30.9.2021 tarihine uzatılan karar ile aşağıda bulunan indirimli KDV oranları uygulanmaya devam
edecektir:
1. KDV Oranı %18 İken 30.9.2021 Tarihine Kadar %8 KDV Oranına İndirilen Mal ve Hizmetler:
a) İşyeri kiralama hizmeti,
b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,
e) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,
ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler.
d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,
e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,
f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,
g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,
ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın,
klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.)
bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma
kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler
hariç),
m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,
n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,
o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve
döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

p) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı
dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),
r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,
s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4 üncü sırasında yer alan mallar hariç
olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasıllında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri.
2. KDV Oranı %8 İken 30.9.2021 Tarihine Kadar %1 KDV Oranına İndirilen Mal ve Hizmetler:
a) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16. sırasında yer alan giriş
ücretleri,
b) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24. sırasında yer alan yeme-
içme hizmetleri,
c) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’’ bölümünün 25. sırasında yer
alan geceleme hizmetleri.
Yukarıda belirtilen KDV oranlarına ait süre uzatımı, 1.8.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.