Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul
info@degersmmm.com
+90 216 372 63 48

İşverenler tarafından çalışanın yemek ihtiyacı pek çok şekilde karşılanabilmektedir. İşyerinde ya da dışında, ayni ya da nakdi karşılanan bu yemek ihtiyacı vergi ve sosyal güvenlik açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Çalışana yemek bedelinin nakdi olarak verilmesi durumunda bu bedeller çalışanın bordrosuna eklenmeli, ödenen tutar üzerinden Gelir vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmalı ve fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük brüt asgari ücretin %6 sını aşan kısmı SGK primine tabi tutulmalıdır.

İşveren, işyerinde fiziki şartlar uygunsa yemekhanesinde yemek hazırlatabilir, dışarıdan bir yemek firması ile anlaşabilir, bu yemek firması (catering) aracılığı ile ister işyeri yemekhanesinde ister işletme dışında lokanta, restaurant vb. yerlerde personeline yemek servisi sağlayabilir. Yemek ihtiyacı işverence bu şekillerde karşılandığında vergi ve sosyal güvenlik primi açısından herhangi bir yükümlülük bulunmamaktadır. Yemek bedeli için yapılan masraflara ilişkin düzenlenen faturanın şirket namına düzenlenmesi ve ödemenin doğrudan hizmeti sağlayan firmaya, lokantaya, restauranta yapılması halinde ticari kazancın tespitinde gider yazılabilecek, faturanın KDV’si ise indirim konusu yapılabilecektir.

Çalışana ödenen yemek bedellerinde bir diğer seçenek son yıllarda oldukça yaygınlaşan yemek kartı ya da fiş uygulamasıdır. Bu uygulamanın maliyeti diğer yöntemlere göre daha düşük olmakla beraber, sağlanan menfaati personelin kendi tasarruf ve tercihleri doğrultusunda harcama imkanı olduğundan motivasyon da sağlayan bir uygulamadır.

2020 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli 23 TL olarak (KDV dahil 24,84 TL) belirlenmiştir.

Çalışanlara bu tutara kadar verilen yemek bedeli gelir vergisinden ve SGK Primlerinden istisna tutulmuştur. Yemek bedeli için düzenlenen faturanın şirket namına düzenlenmesi ve ödemenin doğrudan hizmeti sağlayan kuruluşa yapılması halinde ticari kazancın tespitinde gider yazılarak, KDV’si indirim konusu yapılabilecektir.

Bilgilerinize,

Yasemin Meral

S.M. Mali Müşavir / Yönetici Ortak

yasemin.meral@degersmmm.com