Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul
info@degersmmm.com
+90 216 372 63 48

Mali Danışmanlık

Ticari hayatınızda karşılaşabileceğiniz finansal sorunlara yönelik Mali Danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Muhasebe ve Finansal Raporlama Sistemleri Kuruluşu Kompleks muhasebe işlemlerini ve finansal çıktıları, şirket yöneticilerine daha yalın ve anlaşılır bir dilde sunabilmek adına muhasebe ve finansal raporlama sistemleri geliştiriyoruz. İhtiyacınız doğrultusunda gider bazlı, proje esaslı ya da talebiniz doğrultusunda mevcut sisteminizden daha sadeleştirilmiş formatlarda raporlama sistemleri oluşturuyor ve bu sistemlerin etkin bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Mali verilerden yararlanarak operasyonel karar alma hakimiyetinizi arttırıyoruz.

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Sık sık değişen vergi mevzuatlarında güncel kalmanızı sağlıyor ve vergi riskinizi yönetiyoruz. Yoruma açık düzenlemeler ve çok çeşitli mevzuatlar karşısında öngörülemeyen cezai yaptırımlarla karşılaşma ihtimalinizi minimize ederken, şirketiniz özelinde yaptığımız değerlendirmelerle muafiyet ve istisna avantajlarını kullanmanızı, vergi mevzuatlarının sağladığı teşvik ve indirim fırsatlarını kaçırmamanızı sağlıyoruz.

Teknopark ve Ar-Ge Danışmanlığı

Geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde konusunda uzmanlardan oluşan ağımızla, teknopark proje başvurularında, Ar-Ge merkezi dönüşüm ve kuruluşlarında, proje adam/ay hesaplamaları, teknik bordrolama, proje yönetimi, teknik ve mali analiz konularında Teknopark ve Ar-Ge ve Tasarım merkezi şirketlerine yönelik çeşitli destek danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

UFRS Raporlama Danışmanlığı

Yasal finansal raporlama çerçevesinden Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde yapılan raporlamalara geçişte, yeni yayınlanan standartlara geçiş uygulamalarında ve UFRS uygulamalarına yönelik raporlama danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Diğer Hizmetlerimiz

Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Rutin muhasebe hizmetlerini danışmanlık hizmetlerimiz ile bir arada sunarak, katma değeri yüksek sonuçlar hedefliyoruz.

İnsan Kaynakları ve Bordrolama

Bordolama, SGK Teşvikleri, Muhasebe Uzmanı yerleştirme ve çeşitli pek çok insan kaynakları hizmeti sunuyoruz.

Danışmanlık

Teknoparklar, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Teşvikler ve çeşitli pek çok konuda vergi ve sosyal güvenlik danışmanlıkları sağlıyoruz..

Denetim ve Güvence

Due-diligence raporlamaları ve özel amaçlı denetimler ile güven ortamı yaratmaya destek oluyoruz.

Eğitim

Oluşturduğumuz bilgi birikimini aktarmak için, şirket ortakları ya da personellerine yönelik farklı içeriklerde eğitimler düzenliyoruz.