Skip to content Skip to footer

Teknopark ve Ar-Ge Kanunlarındaki Değişiklikler Yasalaştı

03.02.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan; “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yer alan önemli değişiklikler şu şekildedir: Teknopark ve Ar-Ge/Tasarım Merkezleri için sağlanan desteklerin süresi 31.12.2023 tarihinden 31.12.2028 tarihine uzatılmaktadır. Teknoparkta net ücret uygulamakta olan işverenlerde maliyet artışı : Bu yasa ile getirilen değişikliklerden en önemlilerinden birinin Teknopark’ ta…

Read More