Skip to content Skip to footer

Hangi Şirket Türü Daha Avantajlı?

Kendi işini kurmak her ne kadar tek başına başlanan bir yolculuk olsa da belirli aşamalarda güvenilir kişilerden destek almayı gerektiriyor. İş kurmanın belki de en kritik basamağı olan şirket türü kararı ise kuruluş amacı, yönetim şekli ve verilecek hizmet gibi bir dizi parametreye göre değerlendirildiğinden; kendi işinizi kurmadan önce en doğru seçimi yapmak adına şirket türleri hakkında bilgi edinmeniz oldukça önemli.

Şirket Türleri Nelerdir?

Önce şirket türlerini tanıyarak başlayalım…

Temel olarak ticari hayatın getirdiği ihtiyaç ve gereklilikler doğrultusunda kurabileceğiniz 2 farklı şirket türü bulunuyor:

  1. Şahıs Şirketleri

Şahıs şirketleri; bir veya birden fazla kişiyle kurulabilen, ortak sorumluluklarının sınırsız olduğu şirketlerdir. Ortak ekonomik çıkarlar gözetilerek kurulan şahıs şirketlerinde ortaklar gerçek kişilerdir ve şirkete ait borçlardan bütün mal varlıkları ile sorumlu tutulurlar. Kuruluş aşaması diğer şirketlere göre çok daha kolay ve ucuz olan şahıs şirketlerinde, ortaklık devri tam tersi şekilde işler. Çünkü şahıs şirketi açtıktan bir süre sonra kendi payınızı devretmek veya satmak isterseniz, diğer ortakların tamamı bu kararı onaylamadan istediğinizi gerçekleştiremezsiniz.

Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketleri kolektif şirket, adi şirket, komandit şirket olarak 3’e ayrılır. Her biri kendi içinde ufak farklara sahip olan bu şirket türleri, özellikle işe yeni başlıyorsanız ve nispeten düşük kar bekleyen genç bir girişimci iseniz sizin için daha uygun olabilir. 

  1. Sermaye Şirketleri

Bir diğer şirket türü olan ve anonim ve limited şirket olarak 2’ye ayrılan sermaye şirketleri ise şahıs şirketlerine göre daha kurumsal yapılardır ve daha yüksek kar elde etmeyi hedefleyen girişimciler için uygundur. Bu tür şirketlerin kapatılması daha karmaşık ve pahalı olduğundan işe başlamadan önce her bir şirket özelliğini bütün detaylarıyla irdelemeniz daha doğru olacaktır.

  • Anonim Şirket

Gerçek ve tüzel kişilerden oluşan anonim şirketler 1 veya daha fazla kişi tarafından kurulabilen ve ana sermayesi en az 50.000 TL olan şirketlerdir. Anonim şirket, önemli ekonomik faaliyetler için en uygun şirket türüdür ve sigortacılık, bankacılık gibi belirli ticari faaliyetlerin anonim şirket kurularak yapılması zorunludur. Bu tür şirketlerde üçüncü kişilere olan sorumluluk şirket varlığı ile sınırlı iken, şirket ortaklarının üçüncü kişilere sorumluluğu şirkete temin edilen sermaye ile sınırlıdır. Şirket ek sermaye temin etmek isterse halka açılma kararı alabilir.

  • Limited Şirket

Bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, ticaret faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan, belirli bir sermayeye sahip olan şirket türüdür. Ortak sayısının en fazla 50 olduğu limited şirkette ana sermaye minimum 10.000 TL’dir. Limited şirketlerde sermaye, ortak paylarından oluşur ve bu ortaklar şirket borçlarının tamamından değil, sadece kendi taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadarından sorumludurlar. Limited şirketlerde şirketin kendisi kurumlar vergisi mükellefidir ve hisse senedi veya tahvil çıkarma hakkı yoktur.

Hangi Şirket Daha Avantajlı?

Türkiye’de en yaygın görülen şirketler limited ve anonim şirketlerdir ancak şahıs şirketleri de özellikle yeni iş kuranlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Bütün bu şirketlerin her biri kendi içinde farklı avantajlara sahip olduğundan farklı amaçlar doğrultusunda tercih edebileceğiniz şirketlerdir. Örneğin; şahıs şirketlerinde ortaklar şirket borçlarından bütün varlıkları ile sorumlu iken limited ve anonim şirketlerde böyle bir durum yoktur. Dolayısıyla ortakların kendi mal varlıkları kapsamında borçtan sorumlu tutulması önemli bir avantajdır.

Bununla birlikte şahıs şirketleri; son derece kolay kurulan ve kuruluş masrafları düşük olan şirketlerdir, aynı zamanda bu şirketleri kapatmak da oldukça kolaydır. Kuruluş kısmı daha zorlu ve pahalı olmasına rağmen, yüksek kar isteyen yatırımcılara en uygun şirketler ise limited veya anonim şirketlerdir. Bu iki şirket arasındaki temel farkları ise ortak sayısı, ortak sorumlulukları ve hisse devri kısımlarında inceleyebiliriz. Örneğin; anonim şirketlerde sermaye borçlarını ödeyen ortaklar kamu borçlarından sorumlu olmaz ve isterlerse hisse devrini sözleşme imzalayarak gerçekleştirebilirler. Limited şirketlerde ise ortaklar, kamu borçlarından sağladıkları sermaye oranı kadar sorumludur ve hisse devri için noter huzuruna başvurmak zorundadır.

Genel olarak; yeni iş kurmak veya mevcut şirket türünü değiştirmek istiyorsanız öncelikle farklı şirket türlerine ait artı ve eksileri araştırmanız, gereken aşamalarda profesyonel destek almanız doğru olur. Bu nedenle size iş kurma veya büyütme aşamasında doğru verileri sunarak gerekli bütün desteği sağlayan Değer Mali Müşavirlik danışmanlarımıza dilediğiniz an buradan ulaşabilirsiniz.