Skip to content Skip to footer

Personele Sağlanan Yemek Bedellerinin Vergi ve Sosyal Güvenlik Primi Yükümlülüğü

İşverenler tarafından çalışanın yemek ihtiyacı pek çok şekilde karşılanabilmektedir. İşyerinde ya da dışında, ayni ya da nakdi karşılanan bu yemek ihtiyacı vergi ve sosyal güvenlik açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Çalışana yemek bedelinin nakdi olarak verilmesi durumunda bu bedeller çalışanın bordrosuna eklenmeli, ödenen tutar üzerinden Gelir vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmalı ve fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük…

Read More