Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul
info@degersmmm.com
+90 216 372 63 48
  • All
  • Blog
  • Ticaret101

Özlük Dosyası Bulundurma Zorunluluğu

İşverenlerin yanında çalıştırdıkları işçiler için özlük dosyası saklama yükümlülüğü 4857 sayılı İş Kanunun 75. Maddesinde çok genel ifadeler ile yer bulmuştur. ‘İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği…

Personele Sağlanan Yemek Bedellerinin Vergi ve Sosyal Güvenlik Primi Yükümlülüğü

İşverenler tarafından çalışanın yemek ihtiyacı pek çok şekilde karşılanabilmektedir. İşyerinde ya da dışında, ayni ya da nakdi karşılanan bu yemek ihtiyacı vergi ve sosyal güvenlik açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Çalışana yemek bedelinin nakdi olarak verilmesi durumunda bu bedeller çalışanın bordrosuna eklenmeli, ödenen tutar üzerinden Gelir vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmalı ve fiilen çalışılan gün sayısı…

Mali Müşavir nasıl seçilmeli?

İş planınızı oluşturup, hangi şirket türü ile ticari faaliyetlerinize başlayacağınıza karar verdikten sonra; şirket kuruluş adımını gerçekleştirmesi için bir mali müşavir ile çalışmaya başlamalısınız. Mali Müşavir, en temel anlamda, ilgili mevzuat hükümlerine göre defterlerinizi tutan, bilanço, gelir tablosu ve vergi beyannamelerinizi düzenleyen kişidir. Şirketinizin vergi daireleri, sosyal güvenlik kurumları, ticaret sicil odaları ve benzeri resmi…

Hangi Şirket Türünü Seçmeliyim?

Hangi Şirket Türünü Seçmeliyim? Yapacağınız işi, iş planınızı, bu işe başlamak için gerekli olan bütçe ve sermayenizi belirledikten sonra; geriye sadece bir şirket kurup yapacağınız satışlar için fatura düzenlemek kalıyor. Ticari hayatınızı başarılı ve verimli bir şekilde sürdürmeniz için, kamunun sağladığı çeşitli teşvik ve destekler bulunuyor. Sağlanan bu desteklerden yararlanma koşullarının arasında, şirket türü de…