Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul
info@degersmmm.com
+90 216 372 63 48
  • All
  • Arge
  • Blog
  • Ticaret101

Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi

Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 indirim, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. Maddesi ile düzenlenmiş olup, 27 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 312 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de yeni düzenlemeler ile devam etmektedir. Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. İndirim tutarı, 1 milyon…

Geliriniz için Vergi Beyanında Bulunmanız Gerekiyor mu?

2020 yılında elde edilen gerçek kişi gelirlerinin beyan edilmesi için son gün 31.03.2021. Tahakkuk eden gelir vergisi Mart sonu ve Temmuz sonu olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecek. Bir şahıs işletmeniz varsa ve Ticari veya Serbest Meslek kazancı elde ediyorsanız, gelir vergisi beyanında bulunmanız gerektiğini biliyorsunuz. Şahıs işletmeniz olmayabilir ancak elde ettiğiniz farklı gelir türlerinden…

Teknopark ve Ar-Ge Kanunlarındaki Değişiklikler Yasalaştı

03.02.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan; “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yer alan önemli değişiklikler şu şekildedir: Teknopark ve Ar-Ge/Tasarım Merkezleri için sağlanan desteklerin süresi 31.12.2023 tarihinden 31.12.2028 tarihine uzatılmaktadır. Teknoparkta net ücret uygulamakta olan işverenlerde maliyet artışı : Bu yasa ile getirilen değişikliklerden en önemlilerinden birinin Teknopark’ ta…

Özlük Dosyası Bulundurma Zorunluluğu

İşverenlerin yanında çalıştırdıkları işçiler için özlük dosyası saklama yükümlülüğü 4857 sayılı İş Kanunun 75. Maddesinde çok genel ifadeler ile yer bulmuştur. ‘İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği…

Personele Sağlanan Yemek Bedellerinin Vergi ve Sosyal Güvenlik Primi Yükümlülüğü

İşverenler tarafından çalışanın yemek ihtiyacı pek çok şekilde karşılanabilmektedir. İşyerinde ya da dışında, ayni ya da nakdi karşılanan bu yemek ihtiyacı vergi ve sosyal güvenlik açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Çalışana yemek bedelinin nakdi olarak verilmesi durumunda bu bedeller çalışanın bordrosuna eklenmeli, ödenen tutar üzerinden Gelir vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmalı ve fiilen çalışılan gün sayısı…

Mali Müşavir nasıl seçilmeli?

İş planınızı oluşturup, hangi şirket türü ile ticari faaliyetlerinize başlayacağınıza karar verdikten sonra; şirket kuruluş adımını gerçekleştirmesi için bir mali müşavir ile çalışmaya başlamalısınız. Mali Müşavir, en temel anlamda, ilgili mevzuat hükümlerine göre defterlerinizi tutan, bilanço, gelir tablosu ve vergi beyannamelerinizi düzenleyen kişidir. Şirketinizin vergi daireleri, sosyal güvenlik kurumları, ticaret sicil odaları ve benzeri resmi…

Hangi Şirket Türünü Seçmeliyim?

Hangi Şirket Türünü Seçmeliyim? Yapacağınız işi, iş planınızı, bu işe başlamak için gerekli olan bütçe ve sermayenizi belirledikten sonra; geriye sadece bir şirket kurup yapacağınız satışlar için fatura düzenlemek kalıyor. Ticari hayatınızı başarılı ve verimli bir şekilde sürdürmeniz için, kamunun sağladığı çeşitli teşvik ve destekler bulunuyor. Sağlanan bu desteklerden yararlanma koşullarının arasında, şirket türü de…