Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul
info@degersmmm.com
+90 216 372 63 48

ÖNSÖZ

2014 ve 2017 yıllarında yayımladığımız konuya ilişkin kitaplarımızın ardından; 7033, 7103 ve 7104 sayılı Kanunlarla getirilen düzenlemelerle, Teknopark ve Ar-Ge alanlarında sağlanan desteklerde önemli ölçüde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin ikincil mevzuatı olan Bakanlar Kurulu Kararları, Uygulama Yönetmelikleri ve Tebliğlerden sonuncusu da Ağustos 2018 ayında Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu yasal düzenlemeler nedeniyle; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki Vergi ve Sosyal Güvenlik uygulamalarına ilişkin konuları güncellemek amacıyla kitabımızın üçüncü baskısını hazırladık.

İlgililere yararlı olmasını ümit ederiz.

Mehmet Çaltekin

Yeminli Mali Müşavir

PDF dosyasını indir.