Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul
info@degersmmm.com
+90 216 372 63 48

Sirküler No: 139-1 Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi

Özet:

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel tebliğ ile 7186 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na Eklenen Geçici 90’ncı Madde ile ilgili Açıklamalar Yapıldı.

PDF dosyasını indir.