Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Muhasebe ve Mali Müşavirlik

  • Yasal defterlerin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulması
  • Aylık, üçer aylık ve yıllık tüm vergi beyannamelerinin hazırlanması ve Vergi İdaresine elektronik ortamda gönderilmesi
  • İlgili mevzuat çerçevesinde bilanço-gelir tablosu hazırlanması
  • Aylık, üç aylık ve yıllık dönemlerde talebe uygun formatta finansal raporlama yapılması
  • e-Defter, e-Fatura ve diğer benzer uygulamalarda destek hizmetleri
  • Katma Değer Vergisi İade İşlemleri
  • İrtibat bürolarının muhasebe süreci, beyanname, bordro işlemleri ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması
  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında Teknopark vergi ve SGK uygulamaları ile ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması ve beyanlarının verilmesi, aylık ve yıllık muafiyet raporlarının mali verilerinin hazırlanması.
© Copyright 2018 Değer SMMM Tüm hakları saklıdır
web tasarım